Σκοπός του ιστολογίου είναι να παρακολουθεί την ελληνική αγορά πληροφορικής. Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε με τις εξελίξεις του πτωχευμένου eshop.gr ( ανάρτηση του 2011 , ανάρτηση 2013 και ανάρτηση του 2015 με ανανεώσεις ).
Τελευταία λοιπόν είχε μετατραπεί σε ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)  με ιδιοκτήτη τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ-ΒΑΝΙΟΣΙΔΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΜ 106935932 ΑΔΤ ΑΑ065556 (Κέκροπος 35 Καλλιθέα) και αρχικό κεφάλαιο 200.000€.
Να θυμίσουμε ότι το όλο «κόλπο» με το eshop.gr και την πτώχευσή του είχε αφήσει σε άλλα Α.Φ.Μ. και άλλα νομικά πρόσωπα ένα ανοιχτό κοντά στα 100.000.000€ ! το οποίο φυσικά γνωρίζεται ποιος τα πληρώνει…

Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου 2017 Η περίπτωση του ESHOP.gr

Τελευταία λοιπόν και ως τις 19-6-2017 το eshop.gr ανήκε στην εταιρία :
E-SHOP.GR ELECTRONICS INTERCOMMERCE M.I.K.E.
ΑΦΜ: 800579994  ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ
Τηλ: 211 5000 500 – 210 81 78 700
Διεύθυνση: Ανεμώνης 6 Αχαρνές TK 13671
Περισσότερα για την παραπάνω σύνθεση έχουμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας

Στις 19-6-2017 όμως γίνεται μια σημαντική αλλαγή και η εταιρία αλλάζει πάλι νομική μορφή και ΑΦΜ στα παρακάτω στοιχεία :
E-SHOP.GR   SHOPPING EXPERIENCE SMPC
ΑΦΜ: 800768387  ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡ ΓΕΜΗ: 140255501000
Τηλέφωνο: 211 5000 500
Διεύθυνση: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 72 17341 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η εταιρία Shopping Experinece SMPC ανακοινώνει το νέο καταστατικό της εδώ SHOPPING-EXPERIENCE-SMPC σε αυτό διαβάζουμε ότι πλέον 100% μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία KOLMAN HOLDINGS LIMITED (ΗΕ 357578), η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 9Α, 2ος όροφος, διαμ/γραφείο 204, Έγκωμη, 2406 Δηλαδή μια αποκλειστικά εξωχώρια εταιρεία («ως εξωχώρια εταιρεία, εννοείται η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χωρά και με βάση την νομοθεσία της δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.»)

Αναζητήσαμε την KOLMAN HOLDINGS LIMITED στο Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών και βρήκαμε ότι δημιουργήθηκε στις 7-7-2016 (έναν χρόνο πριν αγοράσει το 100% του eshop.gr) με Διευθυντή τον κ. Μάριο Αβρααμίδη (φανταζόμαστε ότι αποτελεί σύμπτωση ότι το ονοματεπώνυμο παραπέμπει στον γνωστό αθλητικό αναλυτή στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Κύπρου, το ονοματεπώνυμο άλλωστε είναι αρκετά κοινό.)

kolman_holdings_limited

Update 1/9/2020 η τελευταία εικόνα για την εταιρεία που έχουμε από το Κυπριακό εμπορικό μητρώο είναι η παρακάτω:
KolmanHoldingsLimited

Άμεσα συνδεδεμένη εταιρία (με την Kolman) που αναλαμβάνει υπηρεσίες γραμματείας είναι η εταιρία THIRTEENELS SERVICES LIMITED που υφίσταται από το 1989 και από ότι διαβάσαμε αναλαμβάνει υπηρεσίες εξυπηρέτησης εταιριών (γραμματειακές, διαχειριστικές κλπ). Με την ονομασία της εταιρίας μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες αναφορές και σχέση της με διάφορες εταιρίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ως κύριοι υπεύθυνοι εμφανίζονται ο κ. Πέτρος Φρ. Βράχας και η κα. Αλεξάνδρα Πελαγίας-Χριστοδούλου.

thirteenels-services-limited

Update 2019-2020: Να σημειώσουμε φυσικά ότι στο καταστατικό της Kolman αναφέρεται (6.2 παράγραφος) ότι : «Η ιδρύτρια που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της Εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό, αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη τους διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις. »

Στις 31-1-2019 η Shopping Experience ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ τροποποίηση του καταστατικού της αριθμός καταχώρησης 1678340 (αλλαγή έδρας στην Τερψιχόρης, Άγιο Δημήτριο, αλλαγή του άρθου 11 κ.α.) . Στο άρθρο 11 που αφορούσε στο παλιό καταστατικό τα δικαιώματα ψήφου μετόχων, αναφέρει στο τροποποιημένο καταστατικό: «Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, για αόριστη διάρκεια, ο Νικόλαος Αναγνώστου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής … με ΑΦΜ 101249170/Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας εφεξής καλούμενος στο παρόν ως «Διαχειριστής».» και παρακάτω «Η εξουσία του Διαχειριστή περιορίζεται με το παρόν ως προς τις εταιρικές υποθέσεις των οποίων η χρηματική αποτίμηση υπερβαίνει το ποσό (για κάθε μία) των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη συναινετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. »
Επίσης αναφέρεται (24.4) ότι «Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις τωνπαραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. » Μέχρι σήμερα 1/9/2020 δεν έχει δημοσιευτεί κάποια οικονομική  ατάσταση για την εταιρία.

Στις 8-5-2019 ανακοινώνεται άλλη μια τροποίηση καταστατικού  1745881 στην οποία γίνεται τροποίηση του άρθρου 2 της εταιρίας: «2.1 Έδρα της Εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρείας είναι στην λεωφόρο Ηρακλείους αρ. 465.». Δηλαδή από Αχαρνές – Άγιος Δημήτριος και τώρα Ηράκλειο Αττικής μέσα σε δυο έτη 3 αλλαγές έδρας.


Έτσι λοιπόν για να ανακεφαλαιώσουμε, το eshop.gr μετατράπηκε από Α.Ε. σε Μ.ΙΚΕ. μετά σε SMPC η οποία κατά 100% μεταφέρθηκε στην Kolman Holdings Limited στην Κύπρο. Από το 2017 έως και 1/9/2020 η E-SHOP.GR   SHOPPING EXPERIENCE SMPC δεν έχει ανακοινώσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της στο Ελληνικό ΓΕΜΗ ως όφειλε και αναφέρει το καταστατικό της.

eshop-aug-2017

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν και δυστυχώς κανέναν δεν απασχολούν, ούτε καν τους πελάτες που συνεχίζουν να θεωρούν το eshop.gr ως μια επιλογή αγοράς τους…
Έτσι λοιπόν έχουμε:
– Αλλαγή έδρας, νομικών μορφών και πλέον και χώρας, αλλά η επιχείρηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ίδια ονοματολογία για να εκμεταλλεύεται τις λίστες πελατών. Τι θα γίνει άραγε με τον νέο κανονισμό GDPR για το σύνολο των παλιών πελατών του eshop που σε άλλους δώσανε τα προσωπικά τους δεδομένα και άλλοι τα διαχειρίζονται;
– Άγνωστο Δ.Σ. με άγνωστες διαθέσεις και ίσως χωρίς καμία νομική ή φορολογική ευθύνη σε σχέση με την παλιά εταιρία E-SHOP.gr Α.Ε.
– Κανένας δημοσιευμένος ισολογισμός εδώ και χρόνια κάτι που παραπέμπει είτε σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή είτε σε οργανωμένο έγκλημα που κανείς δεν ελέγχει. Να θυμίσουμε ότι ισολογισμός έχει να εμφανιστεί από το 2012 και για την Α.Ε. και για την Μ.Ι.Κ.Ε.
– Τα 50 όπως λέγεται υποκαταστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν. Έχει αποδοθεί το  ΦΠΑ για τις μεταβιβάσεις και για όλες τις αγοραπωλησίες;
– Η νέα εταιρία κράτησε τα ίδια Domain, email και τηλέφωνα αλλά εύκολα αλλάζει ΑΦΜ! το έλεγξε κανείς; Αυτό που ονομάζουμε φήμη και πελατολόγιο δεν είναι η πραγματική αξία μιας εταιρείας;
– Το eshop.gr συνεχίζει να χρωστάει κοντά στα 100 εκατομμύρια € (πλέον 106Μ€ στο αρχικό της ΑΦΜ 099935390) , να αλλάζει εταιρικές μορφές, αλλά συνεχίζει την λειτουργία του, πόσο νόμιμο και ανταγωνιστικό σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά είναι αυτό;

Υ.Γ. Σύντομα θα έχουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία. Όλα τα στοιχεία μας αποτελούν συγκέντρωση δεδομένων που υφίστανται δημόσια.